MAINTANCE SERVICE

ศูนย์บริการมาตรฐานครบวงจร

ศูนย์บริการ มีที่ปรึกษาด้านการบริการหลังการขายที่ สามารถให้คำแนะนำและแก้ไขปัญหาของตัวรถ รวมไปถึงทีมช่างที่ผ่านการอบรมข้อมูลทาง เทคนิค ตลอดจนเครื่องมือวิเคราะห์ปัญหาของตัวรถที่ได้มาตรฐาน และผ่านการรับรอง จาก บริษัท ฮุนได มอเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด ศูนย์บริการครบวงจรที่เพียบพร้อม ไปด้วยช่องซ่อมและสามารถรองรับรถเข้ารับบริการได้มากกว่า 10 คัน ต่อวัน

Booking Service

PSP professional service program

มาตรฐานของความเป็นมืออาชีพ เริ่มต้นจากการดูแลเอาใจใส่ เพียงก้าวแรกที่คุณได้มาสัมผัส ฮุนได นีโอ สาทร-ตากสิน ตั้งแต่การรับรถ ฝ่ายบริการต้อนรับ ทีมช่างที่ผ่าน การอบรม รวมไปถึงทีมงานแต่ละ แผนก ที่เราให้ความสำคัญทุก ขั้นตอนการบริการ เพื่อ...ความ อบอุ่นและมั่นใจตลอดการเดินทางไปกับรถฮุนไดของคุณ


Lobby GallaryPromotion Service